Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên DirectAdmin

Sau khi xem bài viết Hướng dẫn cấu hình IPv6 cho server, VPS linux thì hôm nay hướng dẫn các bạn cách cấu hình IPv6 trên DirectAdmin như sau:

Kích hoạt IPv6 cho Directadmin

Tìm và sửa

Restart lại DirectAdmin

Thêm IPv6 vào DirectAdmin

Admin Level -> IP Manager

Nhập IPv6 và netmask

Thêm IPv6 vào DirectAdmin

Gán IPv6 cho reseller là admin

Gán IP cho user

Admin Level ->Show all Users -> chọn User -> Modify User

Add Additional IP -> chọn IPv6 và nhấn Add

Đăng nhập vào tài khoản người dùng mà ta vừa thêm IPv6.

Admin Level -> Show all Users -> chọn User -> Login as “user”

Chọn Domain Setup –> Click chọn domain cần cấu hình IPv6

Tại cửa sổ này quý khách chọn IPv6 cần add và click Add IP để hoàn tất.

DNS bản ghi IPv6 và Kiểm tra

Bạn cần vào trang quản lý DNS của domain này và tạo bản ghi AAAA trỏ về địa chỉ IPv6 vừa thêm vào VPS.

Chúc các bạn thành công!

Mọi đóng góp và thắc mắc vui lòng đăng nhập để comment vào bài viết. Nếu thấy hay và có ích vui lòng chia sẻ bài viết, cảm ơn!

Chia sẻ ý kiến và bình luận của bạn về bài viết Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên DirectAdmin tại đây:

Leave a Reply