Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên Centos 7

Để add 2 IP khác Gateway trên Centos 7 chúng ta thực hiện theo hướng dẫn sau:

Xác định cấu trúc

VPS có 2 interface eth0 và eth1

có 2 IP như sau:

10.10.1.11/24 Gateway 10.10.1.1 gán cho eth0

10.10.2.22/24 Gateway 10.10.2.1 gán cho eth1

Cấu hình interface

Cấu hình eth0

Đầu tiên cấu hình IP cho eth0, eth0 sẽ để default gateway để giảm độ phức tạp, tránh nhầm lẫn dẫn đến kết nối mạng

Lưu lại file này và restart network bằng lệnh systemctl restart network

Cấu hình eth1

Lưu ý không cấu hình gateway cho interface này

Additional routing để sử dụng IP 10.10.2.22/ Interface eth1

Tạo routing table

Lưu ý: ghi lại table id trong trường hợp này là 2 để tạo rule routing cho đúng với routing table đã tạo

Tạo rule routing

Restart network và kiểm tra.

Restart network bằng lệnh systemctl restart network

Kiểm tra ping 2 IP đều reply là thành công.

Chúc các bạn thành công và theo dõi các bài hướng dẫn cho Centos 7 sau nhé!

Chia sẻ ý kiến và bình luận của bạn về bài viết Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên Centos 7 tại đây:

Leave a Reply