Hướng dẫn phân trang bài viết trong WordPress không dùng plugin

Nhiều khi bạn có bài viết khá dài nhưng trong wp không có chức năng phân trang cho bài viết thì bạn làm thế nào? Sau đây mình xin giới thiệu các bạn tự tạo chức năng phân trang bài viết trong WordPress không dùng plugin để tránh nặng nề cho website của bạn.

Chia trang bài viết WordPress

Và cũng thật may mắn, việc phân trang cho bài viết đã được WordPress tối ưu rất đơn giản, việc của bạn cần phải làm là chèn thẻ sau vào trước đoạn mà bạn muốn ngắt trang:

<!–nextpage–>

Lưu ý các bạn phải chèn ở chế độ soạn thảo Text chứ không phải Visual nhé.

Chia trang bài viết WordPress

Mỗi một lần bạn đặt thẻ nextpage thì WordPress sẽ tự tạo ra một trang mới tức là đồng nghĩa với việc có bao nhiêu thẻ nextpage thì bài viết được chia thành bấy nhiêu trang.

Tự động phân trang trong WordPress

Bên trên là cách phân trang một cách thủ công, giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tự động phân trang khi đạt tới số lượng ký tự đã đặt trước.

Thủ thuật này cũng khá đơn giản, bạn cần login vào host hoặc sử dụng một phần mềm FTP để tìm file wp-includes/query.php và thay thế đoạn code:

$pages = array( $post->post_content );
$multipage = 0;

thành:

$max_lex = 6897; // Số ký tự trên một trang
$string = $content;
$strrpos = mb_strrpos($content,” “);
$current = 0;
$pagesPost = ceil($strrpos/$max_lex);
$pagePost = 1;
if ($strrpos &gt; $max_lex) {
$content = ”;
while ($current &lt; $strrpos) {
$stringtt = mb_substr($string, $current, $max_lex);
$numStr = mb_strrpos($stringtt,” “);
if($pagePost&lt;$pagesPost) $content .= $stringtt.”<!–nextpage–>”; else $content .= $stringtt;
$current = $numStr + $current;
$pagePost++;
}
} else {
$content = $string;
}
if ( $page &gt; 1 ) $more = 1;
$multipage = 1;
$content = str_replace(“\n<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$content = str_replace(“\n<!–nextpage–>”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$content = str_replace(“<!–nextpage–>\n”, ‘<!–nextpage–>’, $content);
$pages = explode(‘<!–nextpage–>’, $content);
$numpages = count($pages);

Và lưu lại nữa là xong.

Ngoài cách sử dụng code bên trên thì các bạn cũng có thể sử dụng plugin WP-PageNavi đây là một plugin khá chuyên nghiệp, nó sẽ giúp bạn tối ưu sâu hơn các chức năng phân trang.

Chúc các bạn thành công và luôn ủng hộ website, xin cảm ơn và mong được đóng góp các bài viết cho chuyện mục!

Chia sẻ ý kiến và bình luận của bạn về bài viết Hướng dẫn phân trang bài viết trong WordPress không dùng plugin tại đây:

Leave a Reply